CHF info för Fundamental Analys 2018/2019

valutahandel med franc chf

Schweiz har länge haft en stabil ekonomi med de flesta parametrar under kontroll. Värdet av CHF, den Schweiziska Francen, har inte sett jättestora prisrörelser och påverkas mestadels av handelsparet som vi köper eller säljer mot CHF.

Inrikes faktorer som påverkar priset på Schweizisk Franc CHF

Inflation: Under en väldigt lång tid, sedan 1956, har Schweiz haft en väldigt stabil ränta. Genomsnittet har varit 2.4%, men i augusti 2015 sjönk Schweiz inflation till -1.4%. Schweiz inflation för 2018 förväntas bli 0.8%, och ser vi framåt kan det fortsätta gå upp, under 2020 då siffran kan stiga till 1.9%.valutahandel med franc chf

Reporänta: Sedan år 2000 har Schweiz reporänta snittat på 0.8%. År 2000 såg en högsta topp på 3.5% medan januari 2015 noterade -0.75%. Där har siffran legat och Schweiz reporänta 2018 förväntas bli -0.75%. Ser vi framåt kommer räntan ligga på samma nivå nästa år, men under 2020 kan vi se deras reporänta stiga till 0.25%.

BNP: Sedan början av 2000-talet har Schweiz BNP legat mellan 0% och 1% med få undantag. 2009 sjönk siffran ner till -2% men landet återhämtade sig ganska fort från den globala finansiella krisen, och Schweiz BNP 2018 förväntas bli cirka 0.5%. Ser vi framåt mot 2019 och 2020 förväntas resultat på 0.4%.

Statsskuld: Sedan mitten på 90-talet har Schweiz statsskuld legat över 2 miljarder Franc. 2004 såg en högsta punkt på nästan 2.5 miljarder CHF, men sedan dess har siffran sjunkit. Schweiz statsskuld 2018 förväntas bli 2 miljarder Swiss Franc, och ser vi framåt 12 och 24 månader förväntas skulden minska till 1.8 samt 1.6 miljarder.

Arbetslöshet: Ända sedan 1995 har arbetslösheten i Schweiz legat på ett snitt om 3.2%. Den högsta noteringen såg vi ‘97 (5.7%), och den lägsta noteringen såg vi 2001 (1.5%). Schweiz arbetslöshet 2018 förväntas bli 2.4%, och ser vi framåt 12 och 24 månader förväntas resultat på 2.6% respektive 3%.

Konsumentprisindex/ KPI: KPI i Schweiz har stigit konstant sedan 60-talet, och nådde en historisk högsta punkt senaste månaden. Schweiz KPI 2018 förväntas bli 102 index poäng, och ser vi framåt förväntar vi oss små steg uppåt. För 2020 förväntas ett KPI på 105 poäng.

Import och Export/ Handelsbalans: De senaste 10 åren har Schweiz handelsbalans bara sjunkit under 0 en enda gång, nämligen under 2010. 2016 nåddes en högsta punkt på cirka 3.3 miljarder Schweiziska Franc, och resultatet för 2018 förväntas bli 1.8 miljarder CHF. Ser vi framåt 12 och 24 månader kan vi förvänta oss resultat på 2 miljarder respektive 1 miljard.

Internationella faktorer som påverkar priset på Euro

Även om Schweiz är ett pytte-land så har de haft haft ett avsevärt stort inflytande internationellt. Som världens bank-nation vill de flesta länder ha goda relationer.

Handelsavtal: Schweiz har inte jättemycket att exportera, men de är helt neutrala när det gäller förvaring av pengar och värdepapper.