JPY info för Fundamental Analys 2018/2019

investera i yen jpy

Japan är världens tredje största ekonomi, men trots det är det något som inte verkar stämma. Landets BNP lever inte upp till statsskulden på långa vägar. Trots det verkar allting vara stillsamt på ytan.

Inrikes faktorer som påverkar priset på JPY

Här ser vi på många av de allra viktigaste faktorerna som påverkar priset på Japanska Yen.investera i yen jpy

Inflation: Japan har haft en stabil inflation väldigt länge. Sedan slutet av 50-talet har inflationen i Japan legat på ett snitt om 3 procent per år. Under 2009 sjönk siffran kraftigt ner till -2.5%, men det var många andra nationer som kände av den globala finansiella krisen.

Japans inflation för 2018 förväntas sluta på 1.3%, och blickar vi framåt ser det stabilt ut. För 2019 förväntas ett resultat om 1.1%, och för 2020 ser vi mot 1.5%.

Reporänta: Historiskt sett har reporäntan i Japan legat ganska stabil runt 2.8%, men som så många andra nationer på senare år har man sänkt siffran markant.

Japans styrränta för för 2018 förväntas hållas på -0.1%, och kikar vi några år framåt förväntas resultat runt 0%. För 2019 förväntas sluta runt 0%, och för 2020 ser vi på 0.1%.

BNP: Japan är världens tredje största ekonomi och under 2017 var Japans BNP 4.8 miljarder dollar. Det representerade drygt 7 procent av världens totala BNP.

Japans BNP 2018 förväntas bli 4.9 triljoner dollar, och den närmaste framtiden lovar en liten stigning. För 2019 förväntas ett resultat om 5.1 triljoner dollar, och för 2020 ser vi mot 5.4 triljoner.

Statsskuld: Japan har en enormt stor statsskuld. För 2017 noterades en statsskuld på hela 253% av landets BNP, d.v.s. cirka 13 miljarder dollar.

Det är en rejält stor skillnad mellan BNP och statsskuld, och framtiden ser inga större förändringar. Japans statsskuld 2018 förväntas sluta på 254%, och blickar vi framåt ett och två år förväntar vi liknande resultat. För 2019 ser vi på 256%, och för 2020 förväntas 258%.

Arbetslöshet: Arbetslöshet har aldrig varit ett problem i Japan. Historiskt sett har landet snittat ungefär 2.7 procent, och årets resultat ser inte ut att bli sämre.

Japans arbetslöshet för 2018 lär landa runt 2.3%, och även framtiden verkar stabil. För 2019 förväntas en arbetslöshet på 2.4%, och för 2020 ser vi mot 2.8%.

Konsumentprisindex/ KPI: Som de flesta andra i-länder har Japan sett en stadigt tillväxt på sitt KPI. Omdömet har vuxit stadigt och nådde en högsta nivå under 2017, men framtiden ser en lite stagnerande tillväxt.

Japans KPI för 2018 förväntas sluta på 103 index poäng. 2019 siktar mot samma siffra, och för 2020 förväntas 106.

Export och Import/ Handelsbalans: Som de allra flesta nationer har Japans handelsbalans fluktuerat från år till, från att vara ett överskott ena året till ett underskott det andra året.

Ett nytt rekord sattes under 2018, och Japans handelsbalans 2018 förväntas sluta i ett överskott på 63 miljarder. För 2019 förväntas ett underskott på 167 miljarder, och 2020 blickar mot ett överskott på 410 miljarder JPY.