GBP info för Fundamental Analys 2018/2019

trading med gbp

Det Brittiska Pundet har varit en stark valuta i mer än 100 år. England har alltid varit en stormakt med mycket inflytande och en livlig ekonomi. Det har inte alltid varit positiva resultat, och på senare år har landet gått igenom både en finansiell kris och är på väg att lämna EU.

Inrikes faktorer som påverkar priset på GBP, det Brittiska Pundet

Inflation: Det senaste decenniet har sett en årlig inflation från 0% upp till 5%. I april 2015 nåddes en lägsta punkt på -0.1%, med det återhämtades snabbt och Englands inflation för 2018 förväntas bli drygt 2.2%. Ser vi framåt ett och två år förväntas resultat om 2.2% för 2019 och 2% för 2020.trading med gbp

Reporänta: Sedan år 2000 har reporäntan i England sjunkit stadigt från drygt 7.5%, och under 2009 störtdök räntan från 5% ner till 0.25%. Englands reporänta 2018 förväntas hamna på 1%, och ser vi framåt förväntar vi oss aningen högre ränta. För 2019 förväntas 1.25% och för 2020 räknar vi på cirka 2%.

BNP: De senaste 10 åren har Storbritannien levererat en BNP mellan 2.3 och 3 triljoner dollar. England BNP 2018 ser ut att landa precis där emellan, en förväntad siffra på 2.6 triljoner för året. Olikt många andra stornationer ser vi inte en kurva som sakta går uppåt, utan det skiljer ganska mycket från år till år. Framöver förväntar vi oss ett resultat på cirka 3 triljoner för 2020.

Statsskuld: Englands statsskuld har pendlat likt en jojo ganska länge. En lägsta punkt nåddes 2012 då skulden var -1.9 triljoner pund, och en högsta punkt nåddes 2017 då skulden var 1.3 triljoner pund. Englands statsskuld 2018 förväntas landa runt -1.4 triljoner GBP, och ser vi framåt ett par år förväntas skulden vara -2.5 triljoner.

Arbetslöshet: Det senaste decenniet har sett siffror ända upp till 8.5%, men sedan den globala finansiella krisen har siffran sakta men säkert sjunkit ner till den lägsta punkten som vi ser idag, 4%. Arbetslösheten i Storbritannien 2018 förväntas landa på 4.2%, och kikar vi framåt mot 2019 och 2020 förväntas 4.5% och 5.1%.

Konsumentprisindex/ KPI: KPI i England har stigit stadigt i flera decennier, en stadig ökning med 2-3% per år. KPI i England 2018 förväntas sluta på 106 index poäng. Kikar vi framåt mot 2020 förväntas resultatet bli 112.

Import och Export/ Handelsbalans: I modern tid har England inte lyckats hålla sin handelsbalans på det positiva. Faktum är att balansen endast överstigit 0 en enda gång, och det var under 2018. Englands handelsbalans 2018 förväntas sluta på ett underskott om 1.4 miljarder GBP.

Internationella faktorer som påverkar priset på Englands Pund GBP

England har varit en stormakt i flera århundraden och är också närvarande på alla stora internationella möten i modern tid.

Handelsavtal: Vi inväntar resultaten från Brexit förhandlingarna innan vi fyller i denna sektion. England har traditionellt haft många handelsavtal, men med “No-deal Brexit” vid horisonten är det svårt att förutse vad som händer.