DKK info för Fundamental Analys 2018/2019

valutahandel med dkk danska kronor

Danmark har en av världens mest stabila ekonomier. Valutan rubbades inte speciellt mycket under den globala finansiella krisen då stora delar av världen befann sig i kris. Framtiden förväntas vara positiv.

Inrikes faktorer som påverkar värdet av DKK

Inflation: Sedan år 2000 har Danmark haft en inflation mellan 1% och 2%, fram tills 2008 då inflationen steg till drygt 4.5%. Sedan dess har den sjunkit, och på senare tid har den legat mellan 0% och 1%, en nivå som 2018 förväntas sluta på. Ser vi framåt så förväntas Danmarks inflation stiga till 1.9% inom 12 månader, och i det längre loppet ser vi en högre inflation runt 2.1% för 2020.valutahandel med dkk danska kronor

Reporänta: Sedan år 2000 har Danmarks reporänta legat mellan 2.5% och 5%, 5 procent markerar den senaste högpunkten 2008. Sedan dess har räntan sjunkit ner till -0.65 där vi förväntar oss att 2018 avslutar. Ser vi framåt mot 2019 förväntas Danmarks reporänta stiga en aning till -0.5%, och lite längre fram förväntas räntan höjas till cirka 0.25% under 2020.

BNP: Sedan 90-talet har Danmark haft en stabil BNP. 2007 nåddes en högpunkt på 5%, medan 2009 såg en lågpunkt på nästan -2.4%. Generellt har Danmarks BNP pendlat mellan lite plus och lite minus, och 2018 förväntas sluta runt 0.5%. Fortsättningsvis förväntas resultaten ligga i samma område, för 2019 förväntas resultatet bli cirka 0.6% och även för 2020 i samma trakter.

Statsskuld: Tidigt 2000-tal såg en stabil nivå mellan 700 och 800 miljarder Danska Kronor i statsskuld. Från år 2005 sjönk skulden ner till lite mer än 400 miljarder år 2009, och därefter steg den upp till 820. Idag ligger den på nästan 700, och år 2018 förväntas Danmarks statsskuld landa på cirka 660 miljarder DKK. Därifrån ser det inte ut att hända väldigt mycket mer, 2019 förväntas ge ett liknande resultat om 665 miljarder, och likaså för år 2020.

Inrikespolitik: Danmark har länge haft en väldigt stabil inrikespolitik, det ser vi tydligt från distans. Ekonomin sköts ypperligt väl och landet tillhör de lyckligaste i världen.

Arbetslöshet: Innan den globala finansiella krisen slog Danmark låg arbetslösheten på ynka 2.5%. Under krisen steg siffran till 6.2%, och 2018 förväntas resultera i 4%. En 12 månaders prognos ser förväntningar på 4.6% för 2019, och ser vi längre fram kan det stiga upp till 4.9% under 2020.

Konsumentprisindex/ KPI: Sedan 80-talet har Danmarks KPI stigit stadigt, inte ens den globala finansiella krisen stoppade det. Från 2008 har Danmarks KPI stigit från 88 till 103, där 2018 förväntas sluta. Blickar vi framåt i tiden förväntas resultatet för 2019 bli 104 index poäng, samt 107 för år 2020.

Export och Import/ Handelsbalans: Handelsbalansen har sedan 2000-talet pendlat mellan lågt och 10 miljarder DKK. Sedan 2008 har Danmark haft cirka 5 miljarder i överskott, men 2018 såg en dipp ner till -7 miljarder DKK lite drygt. Året 2018 förväntas sluta runt 3.4 miljarder, och tittar vi framåt förväntar vi oss ett resultat på 7.4 miljarder för 2019 och återigen ner till 3.5 miljarder DKK under 2020.