G20 nationerna möts i Indonesien

usa och kina förhandlar avtal

Andra veckan i oktober var Bali värd för det fjärde årliga G20 mötet. Det var medlemsländernas finansministrar som sammanträde, och överst på agendan var världens ekonomiska situation. Handelskriget i Stilla Havet har påverkat världsekonomin till en sån del att IMF och OECD har reviderat sina tidigare prognoser.

Överst på agendan under G20 i Bali

Ganska nyligen annonserade IMF och OECD att prognosen för världens ekonomiska tillväxt har försämrats. Bägge instituten var överens om reviderade förväntningar för både 2018 och 2019. Handelskriget mellan världens två största ekonomier påverkar inte deras egna valutor, utan även stora delar av världen som lider av direkta konsekvenser.

 

Utöver USA/Kina situationen var en av de stora punkterna WTO, Världshandelsorganisationen. Organisationens medlemsländer vill få större mandat så att de kan hantera dispyter i världshandeln på ett bättre sätt. World Trade Organization menar att förändringar behöver göras för att skapa arbeten och uppehålla tillväxten. De framhäver att kostnadsfria, rättvisa och ömsesidigt fördelaktiga varor och tjänster är en nyckel till framgång.

En stor del av mötet lades dock åt att börja försöka hitta en lösning på handelskriget.

USA/Kina relationer diskuteras under G20

Vid flera tillfällen under året har USAs President Trump anklagat Kina för att medvetet manipulera sin valuta för att skapa ett övertag i handeln. Det är anklagelser som Kina alltid har förnekat, men under G20 mötet klargjorde den Kinesiska centralbanken att deras intresse nu är att hålla valutan stabil.usa och kina förhandlar avtal

Kinas största bank, The Peoples Bank of China”, redogjorde under mötet att Kina kommer att i fortsättningen låta marknaden avgöra värdet på valutan. I ett uttalande sade de att “Vi kommer inte längre att medvetet devalvera vår valuta, och vi kommer inte att använda växlingskurser som ett verktyg för att hantera friktioner i handels situationen”.

Till vilken utsträckning som Kina har använt taktiken kanske förblir okänt, men under kommande vecka ska USAs skattkammare offentliggöra en rapport om valutamanipulation. USA framhäver att valutapolicy måste vara en central del i en lösning på den rådande situationen i Stilla Havet.

Under mötet försökte IMF och Christine Lagarde att lugna ner situationen genom att lova att eskalera dialogen om världshandeln. Trots Kinas löften om att stabilisera sin valuta är vissa analytiker varsamma och tror att det låga värdet kommer att behållas. Det finns ingen tydlig lösning för handelskriget i Stilla Havet, och det har redan planerats för fler och högre importskatter från bägge håll.

På grund av situationen vill tredjeparter i Kina inte försöka förutspå ett lägsta pris på Yuan. Vissa investerare är också veliga om priset på den Amerikanska Dollarn då USA förväntas vidta en motåtgärd. För att hantera det låga värdet på Yuan förväntas den Amerikanska centralbanken öka räntan för att försvaga dollarn. USA vill hellre sälja till andra länder, och via en lägre USD blir det mer attraktivt.

Det finns som sagt ingen lösning i sikte. Jag läste också att Japans centralbank har uttryckt att ränteökningarna är fundamentalt bra för världsekonomin. Kanske kommer Japanerna att importera mer Amerikanskt?