SEK info för Fundamental analys 2018/2019

valutahandel med sek

Omvärlden kan säga vad de vill om den Svenska Kronan, men den svenska ekonomin är en av de mest stabila i Europa. Sverige har aldrig varit en ekonomisk stormakt, men statistiken talar sitt tydliga språk och Sveriges ekonomiska statistik är så traditionellt “lagom” som bara Sverige kan vara.

Inrikes faktorer som påverkar värdet av SEK

Det är främst inrikes faktorer som påverkar vår ekonomi, så länge det inte är något stort som händer i omvärlden.handla valuta med sek svenska kronor

Inflation: Inflationen av den svenska kronor har stigit med ett genomsnitt på 3.5% per år sedan 80-talet. Den högsta siffran nåddes 1980 med 15.5%, och det lägsta resultatet nåddes 2009 med -1.6%. För 2018 förväntar vi oss en inflation med 2%, och ser vi framåt förväntas en stabil trend.

Reporänta: Traditionellt har Sverige haft en reporänta runt 3.1%. 1995 nåddes en topp med 8.9%, men 2016 nåddes en botten på -0.5%. Sveriges reporänta 2018 förväntas vara -0.5%, precis som 2019, men ser vi framåt kan den stiga till 0.5 under 2020.

BNP: 2008 såg en stor dipp i Sveriges BNP, men sedan 90-talet har resultaten pendlat mellan -1% och 2% årligen. Resultatet för Sveriges BNP 2018 förväntas bli 0.5%, och det är även där vi ser de nästkommande åren med ett resultat på 0.4% för 2019.

Statsskuld: Sedan början av 2000-talet har Sveriges statsskuld legat mellan 1 och 1.4 miljarder SEK. Det gäller även i år. Sveriges statsskuld 2018 förväntas bli 1.2 miljarder Svenska Kronor, precis som det förväntade resultatet för år 2020.

Inrikespolitik: Det har nyligen varit riksdagsval i Sverige, och tredje största partiet lutar åt EU-fientlighet. Framtiden får utvisa om det kan komma att påverka priset för SEK när det gäller valutahandel.

Arbetslöshet: Hela 2000-talet har Sveriges arbetslöshet legat mellan 6% och 10%. Både innan och efter den globala finansiella krisen nådde siffran både 9 och 10 procent, men sedan 2010 ser vi en trend neråt. Sveriges arbetslöshet 2018 förväntas bli 6%, och om vi ser framåt mot 2020 uppemot 6.5%.

Konsumentprisindex/ KPI: Sveriges KPI har vuxit stadigt sedan 60-talet. Konsumentindex uppnådde 250 Index Poäng under tidigt 90-tal, och Sveriges KPI 2018 förväntas bli 332. Ser vi framåt kan vi förvänta oss en fortsatt stadig stigning, uppemot 347 vid 2020.

Export och Import/ Handelsbalans: Sveriges handelsbalans var uppe i 20 miljarder i början av 2000 talet. I mars 2006 var handelsbalansen 21 miljarder Svenska Kronor. Sedan dess har trenden pekat neråt, och nådde en lägsta punk på -1 miljard 2016. Resultatet för Sveriges handelsbalans 2018 förväntas bli -4 miljarder SEK.

Internationella faktorer som påverkar priset på SEK

Internationella möten: Sverige är inte medlem i G20 eller möten av den magnituden. Sverige är representerade av EU i alla dessa möten, men likväl kan vår ekonomi och värdet på vår krona påverkas.

Handelsavtal: I Sverige har vi frihandelsavtal sedan 1995 då vi gick med i EU. Om USA eller Kina skulle skapa nya handelsavtal med EU så får Sverige också dra nytta av det.