Handel med G10-valutor kopplat till handel under lågkonjunktur


Finansiella forskare har indikerat att handel med G10-valutor liknar den sortens handel som utförs under lågkonjunkturer. G10-valutorna är de mest omsatta globalt, och de är:

  • Amerikanska dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanska yen (JPY)
  • Brittiska pund (GBP)
  • Australienska dollar (AUD)
  • Schweizerfranc (CHF)
  • Nya zeeländska dollar (NZD)
  • Svenska kronor (SEK)
  • Kanadensiska dollar (CAD)
  • Norska kronor (NOK)

Forskarna vid NOMURA hävdar att det för närvarande inte finns någon rädsla för en lågkonjunktur. Dock uppvisar nuvarande finansiella handelsmönster en nära koppling till den sortens handel som genomfördes under den senaste finanskrisen.

För närvarande presterar G10-valutorna avsevärt bättre än G3-valutorna och råvaruvalutorna underpresterar. Denna form av handel beror sannolikt på osäkerheten kring aktiemarknaderna, men eftersom branschen och den globala tillverkningen just nu inte är på väg in i någon lågkonjunktur anses det som att situationen snart kommer vara återställd. Informationen från servicesektorn har varit lugnande och den allmänna uppfattningen är att så snart som investerare börjar anta ett mer balanserat angreppssätt, kommer pressen på det deprecierande brittiska pundet att släppa och apprecieringstrycket på G3-priser likaså.

Dollarhandeln har hittills denna vecka varit väldigt försiktig, med investerare som troligtvis väntar på utgången av Federal Reserves policymöte som ska äga rum. Euron har varit fortsatt stadig efter sin nedgång förra veckan, och investerare väntar på att höra från Europeiska centralbankens möten och huruvida en nedgång på tillväxtmarknaderna kommer påverka euron eller inte. Den australienska dollarn föll omkring 0,2 procent efter en nedgång i råoljeterminer efter att Irak annonserade nya rekord för oljeproduktionen.