EUR info för Fundamental Analys 2018/2019

priset på euro för valutahandel

Den Europeiska Unionen skapades den 1a november 1993, men det var inte förens den 1a januari 1999 som Euro implementerades som handelsvaluta. Först 2002 var det 12 länder som lanserade den gemensamma valutan i form av officiella värdepapper, så som vi känner till valutan idag. Sedan dess har vi kunnat följa statistik gällande Euron.
<!–more>
Just för att det är så många olika nationer av olika storlek som bidrar till värdet av Euron finns det vissa saker som är svåra att ta i beaktning. BNP och statsskuld, t.ex., är mer diffust än om vi kikar på USD. Den europeiska centralbanken lånar pengar till medlemsländerna, som i sin tur adderar sin BNP till en helhet för Eurozonen. Det är inte lika raka linjer i unionen som det är gällande individuella nationer.

Inrikes faktorer som påverkar priset på EUR

Följande detaljer är baserade på medlemsländernas bidragande siffror.priset på euro för valutahandel

Inflation: Inflationen i Eurozonen har legat på ett genomsnitt på cirka 2%. Det är precis där som inflationen i Europa 2018 förväntas hamna, på 2%. Tittar vi framåt ser vi inga stora förändringar. Resultatet för 2019 förväntas bli 1.8%, och runt 2.1% för 2020.

Reporänta: Reporäntan i EU zonen har legat relativt stadig med ett genomsnitt på 2%. Sedan mars 2016 har räntan legat på 0%, och det är också där som år 2018 förväntas sluta. Blickar vi framåt kan vi förvänta oss en liten ökning. Reporäntan i Europa väntas öka till 0.25% under 2019, och under 2020 förväntas en ökning till 0.75%.

BNP: Sedan tidigt 2000-tal har eurozonens BNP stigit från drygt 9 triljoner USD till 19.1 miljarder 2008. Efter den finansiella krisen har siffran hållit sig i den trakten, och EUs BNP 2018 förväntas bli 19 triljoner Ser vi framåt förväntas små ökningar. Till 2020 förväntas resultatet bli 19.8 triljoner USD och en årlig ökning med 2.3%.

Statsskuld: Statsskulden till ECB har stigit stadigt sedan lanseringen av Euron. År 2018 förväntas sluta på rekordhöga 14.3 triljoner USD. Tittar vi framåt mot 2020 förväntas statsskulden ligga runt 84% av BNP.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Europa har legat runt 9.7%. Under 2013 nådde siffran 12.1%, men nu är vi tillbaks på mer normala nivåer. Europas arbetslöshet 2018 förväntas bli 8.5%, och ser vi framåt ser vi lägre siffror. För 2019 förväntas resultatet bli 7.5%, och för 2020 kikar vi på 6.8%.

Konsumentprisindex, eller KPI: Europas KPI har stigit stadigt sedan unionens skapelse. KPI för 2018 förväntas landa på 105 Index Poäng. Ser vi framåt några år förväntas ett resultat på 106 för 2019, och 109 index poäng 2020.

Import och Export/ Handelsbalans: Europa har länge haft ett handelsöverskott. Handelsbalansen i europa för 2018 förväntas bli cirka 27 triljoner euro. Kikar vi framåt förväntas liknande resultat för 2019 och 2020, nämligen 29T och 26T respektive.

Politiska händelser och Internationella möten: Priset på Euro påverkas hela tiden av inkommande rapporter från unionens medlemsländer. EU är representerat på alla större möten runtom hela världen. G20, G8 inräknat.