NOK info för Fundamental Analys 2018/2019

handla nok på forex

Som en mindre nation utan vidare internationellt inflytande har inte Norge en egen representant vid de största internationella mötena. Märkligt nog räknar vissa länder Norge som ett tredjevärldsland fortfarande, då de inte är en medlemsstat i EU. Det är en märklig situation rent internationellt, men Norge som land och som en ekonomi är relativt stabilt och opåverkat av världens svängningar.

Inrikes faktorer som påverkar värdet av NOK

Här följer de största Makroekonomiska faktorerna som påverkar den Norska Kronans värde.handla nok på forex

Inflation: Sedan år 2000 har Norges inflation legat mellan -2% och 5%. 2018 förväntas hamna runt 2%, och ser vi framåt i tiden förväntas samma resultat nås under 2019. Lite längre prognos uppskattar en inflation runt 1.5% för 2020.

Reporänta: Mellan 1991 fram till 2016 har Norges reporänta legat på ett snitt om 4.1%. Sedan dess sattes räntan på 0.5%, ändra fram till det tredje kvartalet 2018 då det höjdes till 0.75. Det är där året förväntas sluta, och blickar vi framåt förväntas ett resultat för 2019 landa runt 1%. För 2020 är prognosen en reporänta på 1.75%.

BNP: Sedan år 2000 har Norge haft ett BNP från -2% till 3.5%, men har under de senaste åren legat mellan -1% och 2%. År 2018 förväntas Norges BNP hamna på 0.7%. Ser vi framåt 12 månader förväntas resultatet bli cirka 0.4% för 2019, och vidare för 2020 räknar vi med 0.8%.

Statsskuld: Sedan början av 2000-talet har Norges statsskuld legat mellan 3 och 4 miljarder NOK, men under den globala finansiella krisen steg Norges statsskuld till mer än 7 miljarder Norska Kronor. Där har nivån legat sedan dess och 2018 förväntas hamna runt 6.5 till 6.6 miljarder. Blickar vi framåt ser vi inte mycket förändring, men 2020 ser ett förväntat resultat på 6.1 miljarder.

Inrikespolitik: Norges politik är relativt händelsefattig. Den Norska Kronan styrs mest av andra valutor prisrörelser, för av sig självt står den väldigt stabilt.

Arbetslöshet: Sedan 2008 har arbetslösheten stigit från cirka 2.5% upp till en högsta nivå på 5% under 2016. År 2018 förväntas sluta runt 3.8 till 4%. Det är stabila nivåer, och ser vi framåt så förväntas ett resultat på 3.7% för 2019 och cirka samma siffra för 2020.

Konsumentprisindex/ KPI: Sedan 2008 har Norges KPI stigit från drygt 87 Index Poäng till 109 under det tredje kvartalet av 2018, och det är även där som året förväntas sluta. Tittar vi framåt i tiden förväntas ett resultat för 2019 hamna runt 110, och för 2020 siktar vi mot 112 index poäng.

Export och Import/ Handelsbalans: Norges handelsbalans har legat runt 3.8 miljarder Norska Kronor sedan 2008. Sedan 2014 har det sjunkit från en av de högsta punkterna ner till -500 miljoner under det tredje kvartalet 2017. Den dippen återhämtades fort och 2018 förväntas landa runt 2.8 miljarder NOK. För nästa år förväntas handelsbalansen stiga till 6.3 miljarder, men för 2020 är prognosen 3.4 miljarder NOK.