Ska HSBC flytta från London?


Världens finansmarknader har varit chockad över nyheten att världens näst största bank HSBC ser över sitt huvudkontor i London och funderar på att flytta någon annanstans, förmodligen till sin naturliga bas i Hong Kong.

HSBC har haft sitt huvudkontor i London sedan 1992, efter att de köpte Midland Bank, en av Storbritanniens “fyra stora” banker.

Varför har de bestämt sig för att göra denna översyn just nu? Det finns många möjliga orsaker. Storbritannien befinner sig i mitten av ett riksdagsval och resultaten är osäkra. Bankerna gillar inte osäkerhet och om de konservativa förlorar kontrollen över Labourpartiet eller att Labourpartiet kommer leda koalitionen kan införa större restriktioner för bankerna.

Det har redan aviserats i budgeten gällande en ökning av bankavgift på mellan 0.156-0,21%, en höjning för HSBC som redan är den största bidragsgivaren till avgiften i hela Storbritannien. Om de konservativa behåller kontrollen har de lovat att hålla en folkomröstning gällande EU-medlemskap och det har redan orsakat osäkerhet inom de finansiella sektorerna.

Det kan bli att investerare tycker om denna nyhet eftersom HSBCs aktievärden steg efter tillkännagivandet. Om flytten går igenom skulle det vara en enorm kostnad involverad och att flytta till Hong Kong skulle det göra det politiska landskapet mer stabilt? Eller är det HSBC som vill skicka en varningssignal för öka den ekonomiska kontrollen? När beslutet fattats kommer vi att rapportera och bedöma effekterna på HSBCs aktier och andelar och den brittiska ekonomin i allmänhet.