G20 möte, fortsatt oro inför Brexit, och Italiens påverkan av Euron

priset på euro

Den kommande veckan är återigen full av stora händelser. De viktigaste, så som vi ser på det, händer på det geopolitiska planet. G20 nationerna möts, och USA och Kina har utlovat att president-möte mellan Trump och Xi för att diskutera det pågående handelskriget. Bank of England kommer även lägga sig i Brexit planerna när de under veckan utvärderar den ekonomiska planen.

Där har du veckans viktigaste event i ett nötskal. Vi går in djupare i detta och kollar även inte lite makroekonomiska faktorer för Euro, Amerikanska och Kanadensiska dollarn, och för det brittiska pundet.

Makroekonomiska faktorer för EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD m.fl.

Amerikanska Dollarn, USD: Förutom olika konsument siffror, så som konsumentförtroende och bostadsmarknaden, kommer även det tredje kvartalets BNP att presenteras. 3e kvartalets BNP levereras på onsdag, och på torsdag kommer även inflationen under oktober månad. Dessa är de stora händelserna på makron, men kom även ihåg att det är ett stort G20 möte som kommer påverka.

priset på euroEuro, EUR: För priset på Euron inväntar vi under veckan rapporter från Eurozonen. Dels är det arbetslöshetssiffror, men även konsumentförtroende. De stora rapporterna gäller de preliminära siffrorna för inflation i november. Som alltid är det Tyskland, Frankrike, Spanien, m.m. som är de stora influenserna.
Men vi väntar också på EU Kommissionens disciplinära åtgärd mot koalitionen i Italien. Italien klarar inte riktigt av sina finanser, så en respons på från den italienska regeringen på de nya regleringarna kan skaka priset på EUR.

Brittiska Pundet, GBP: Det är väldigt lite som händer, men ett event är av stor vikt. Bank of England kommer på torsdag leverera sin syn på det förslag som Theresa May har kommit fram till gällande Brexit. Det handlar om Storbritanniens framtida ekonomi och finansiella stabilitet.
Under veckan kan vi förvänta oss hög volatilitet för alla valutapar där GBP är involverat.

Kanadensisk Dollar, CAD: Gällande “Loonin” finns det inte så mycket. Informationen på det makroekonomiska planet gäller BNP, men surret om mötet mellan USA och Kina har sin påverkan. Hela den ekonomiska marknaden väntar på det mötet som kan påverka så mycket. CAD kommer säkert att påverkas, men även priset på olja kommer att influeras.

Geopolitiska faktorer som påverkar valutakurser

Handelskriget i Stilla Havet mellan USA och Kina: Situationen har pågått under stora delar av året och världens två största ekonomier har inte hittat en lösning. Under veckans kommande G20 möte ska presidenterna Trump och Xi för andra gången träffas personligen för att prata om läget.

Trots att det är få som förväntar att en lösning kommer att nås under mötet, så är det ändå en varsam optimism som marknaden känner. Det finns mycket positivt från USAs sida, mer än vi sett på länge.

Men det är dock inte bara positiva förhoppningar. USA har vid flera tillfällen under året anklagat Kina för att manipulera värdet på sin valuta för att få ett övertag i världshandeln. Det har pratats mycket om detta och Kina har lovat att låta marknaden bestämma värdet på Yuan. En ny rapport från USAs handelsrepresentant säger att Kina inte har hållit det de lovat gällande manipuleringen av sin valuta. Gensvaret från Kina är att anklagelserna är grundlösa och oacceptabla. Vi följer utvecklingen.