Vad innebär Grekiska överrenskommelsen med EU?


All fokus har, med stor förståelse, legat på Grekland under den gångna veckan. Räddningsaktionen och erbjudandet, som verkade vara en ganska svag lösning, har nu dock accepterats av den grekiska regeringen och genomdrivits i elfte timmen av Europeiska unionen.

Medan det massiva lånet på 80 miljarder euro, som krävs för att lindra de ekonomiska spänningarna och genomsyra likviditet i den grekiska ekonomin, kan vara en välkommen utveckling, är många investerare fortfarande försiktiga när det gäller de långsiktiga skador som redan kan ha gjorts för euron som helhet.

Förlorat förtroende?

Vissa påpekar att det senaste penning-paketet fortfarande inte kommer att vara tillräckligt för att avvärja den långsiktiga grekiska skulden. Vilket innebär att oförmågan att betala sina skulder och ett utträde ur euroområdet kan ha försenats i motsats till att avvärjas. Andra är oroliga för att en stor del av investerarnas förtroende har gått förlorad. Om dessa reformer inte sätts tili verket, finns det en mycket realistisk möjlighet att andra EU-medlemmar som Spanien och Portugal riskerar att se sina ekonomier påverkas då investerare drar sig ur i jakt på en säkrare investeringsmöjlighet. Dessa faktorer har varit uppenbara i online-världens valutahandel.

Dags att köpa eller vänta?

Vissa valutahandlare räknar med att rida ut stormen kring euron och hoppas att den skall stiga och återta värden. Ändå har denna hållning inte antagits av alla. Många forexmäklare har i stället antagit “observera och avvakta” politik. Tills det finns tydliga tecken på att risken för en Grexit samt en eventuell smitta har sänkts, är det troligt att vi inte kommer att se alltför mycket rörelse åt något håll inom valutahandelsbranschen online.

Efter att ha uthärdat vad som kallats den djupaste finanskrisen sedan starten av eurozonen kommer det att bli intressant att se vad de kommande veckorna kommer att ha i beredskap.