Japans skuldsättning, en ny skräckhistoria?

Först Grekland, sedan Kina, och nu är det Japan som oroar.

Den Internationella Valutafonden, IMF, varnar för Japans skuldsättning i en helt nygjord rapport. IMF menar att Japans skuldsättning är ohållbar och att risken för att den ökar så mycket som upp till tre gånger landets BNP (Bruttonationalprodukt) till 2030, är oroväckande stor.

Det är alltså i den årliga revisionen som IMF nu yttrar sin oro över den skuldsättning Japan dragit på sig. Om den japanska regeringen inte ser över sin ekonomi och börjar göra budgetkapningar snarast, befarar organisationen att skulden blir ohållbar.

IMF skriver i sin rapport att Oro kring den långsiktiga hållbarheten i finanserna riskerar att leda till en kraftigt ökad riskpremie och abrupt tvinga fram ytterligare finanspolitiska förändringar med negativ inverkan på det finansiella systemet och realekonomin”.

Premiärminister Shinzo Abes plan för att stärka landets finanser menar IMF endast kommer att stabilisera skulden tillfälligt kring 250 procent av BNP. Risken finns att fortsättning under samma sorts politik kommer att driva upp skulden igen och därmed landa på de 290 procent av BNP som IMF oroar sig för.