Kamprad satsat stort.

Kan en ny europeisk bank vara på gång? I alla fall om man får tro Ingvar Kamprad.

Förhoppningen – att utveckla en stark europeisk finansaktör.

Ingvar Kamprad är och har aldrig varit en finansman som legat på latsidan. Nu slår han ihop sina banker som idag har sitt säte i Tyskland, Österrike och Polen, Ikano Bank Gmbh, men den svenska Ikano Bank AB.

Visionen han har är att kunna vara med och brottas med de andra storbankerna och med fusionen utveckla en finansaktör som står sig stark i Europa. Tanken är att få en mer utsträckt och tillgänglig närvaro med verksamheten fördelat på totalt hela åtta länder. Sammanslagningen kommer att innebära en total arbetsstyrka på drygt 850 medarbetare och den samlande affärsvolymen kommer att uppnå cirka 54 miljarder kronor.

Fusionen har nyligen verkställts, den 3 augusti, och ingår alltså i Ikanogruppens strategi för att förstärka själva bankverksamheten. På så sätt samlas resurser, kompetenser och utveckling för att uppnå önskat resultat.

Tillsammans med Tyskland, Österrike och Polen kommer Ikano Bank ha bankverksamhet i sammanlagt åtta länder. Sverige, Danmark, Finland och Norge samt Storbritannien är de andra fem länderna som tillsammans blir de totalt åtta.

Tidigare i våras lämnade Ikano och Kamprad Holland och den nederländska marknaden och stängde ned sitt kontor i Amsterdam.