När inflationen är död måste Riksbanken agera

Svenska kronor, hundralapp
Detta är något före detta finansminister Anders Borg uttrycker starkt i en intervju till Affärsvärlden.

Han menar på att Riksbanken måste börja agera kraftfullt och oförutsägbart så att man överraskar marknaden istället för att sitta tillbakalutad och ta sina beslut lite försent, lite för svagt.

Att Riksbanken fortsätter att agera som de tidigare gjort, är alltså opassande för dagens snabbt digitaliserade och omställningsbara samhälle.

Han är oroad över att den Svenska kronan skall förstärkas med stora problematiska effekter som följd. Det finns en stor risk att växelkurser i så kallad nollräntemiljö, som exempelvis Schweiz, Israel och Chile, rör sig ologiskt, vilket kan vara katastrofalt för Sverige som är i stort beroende av export.

I den nuvarande situationen tycker därför Anders Borg att det är viktigt för Riksbanken att förmedla att det finns en risk för nedgång i den svenska kronan och att den inte fastnar i en uppåtgående trend. Man måste helt enkelt få fart på inflationen långsiktigt.