RUB info för Fundamental Analys 2018/2019

investera i rub ryska rubel

Världens största land har inte samma förutsättningar när det gäller internationell ekonomi. Trots att landet är näst intill självförsörjande har priset på den Ryska Rubeln varit i blåsväder. De internationella influenserna är mycket större för Ryssland än för de flesta andra länder.

Inrikes faktorer som påverkar priset på Rubel RUB

Inflation: Under de senaste 10 åren har Rysslands inflation pendlat mellan 3% och 16%. En ny lägsta nivå nåddes på 2.2% i januari 2018, och 2018 förväntas sluta på 3.2%. I den längre trenden förväntas ett resultat på lite över 4% år 2020.investera i rub ryska rubel

Reporänta: Sedan början av 00-talet har Rysslands reporänta legat på ett genomsnitt om 7.3%. Vi har sett toppar upp mot 17% och bottnar på 5%. Trenden fortsätter neråt och Rysslands reporänta 2018 förväntas sluta på 7.5%. 12 månader framåt förväntas resultatet bli 6.75%, och för 2020 cirka 5.5%.

BNP: Sedan 2010 har Rysslands BNP pendlat mellan 2% och -1.8%. Fortsättningsvis ser det ut att fortsätta på samma vis, Rysslands BNP 2018 förväntas vara 0.2%. Ser vi framåt mot 2020 förväntas ett resultat runt 0.9%.

Statsskuld: Rysslands statsskuld har inte varit stor i modern tid. 2008 var resultat så lågt som 200 miljoner, sedan dess har summan stigit till en högsta punkt under. Rysslands statsskuld 2018 förväntas bli 1.2 miljarder RUB, och fortsättningsvis stiga. För 2019 förväntas 1.4 miljarder, och för 2020 uppskattas skulden uppnå 1.8 miljarder Rubel.

Inrikespolitik: Vem vet egentligen vad som händer i Kremlin, men landets ekonomi är relativt stabil. Det är en självförsörjande nation med enorma naturtillgångar, men inrikespolitiken har ett lågt inflytande över priset på Rubeln.

Arbetslöshet: Under sent 90-tal var arbetslösheten i Ryssland som värst. Då var siffran uppe i 14%, men har sedan dess sjunkit stadigt årligen. Under finanskrisen steg arbetslösheten från 6 till 10%, men är nu nere på 5. Arbetslösheten i Ryssland 2018 förväntas bli 4.3%, och ser vi framåt kan siffran stiga till 5% under 2020.

Konsumentprisindex/ KPI: Sedan 1995 har Rysslands KPI stigit från drygt 10 index poäng till ett blivande rekord. KPI i Ryssland 2018 förväntas hamna på 564 index poäng. En årlig ökning kan förväntas och för 2020 förväntas KPI uppnå 620.

Export och Import/ Handelsbalans: Sedan år 2000 har Rysslands handelsbalans pendlat mellan 5 miljarder och nästan 21 miljarder dollar. 2018 ser ut att sluta runt 10 miljarder dollar, och liknande resultat i det längre loppet.

Internationella faktorer som påverkar priset på Rubel

Ryssland har under det senaste decenniet blivit bestraffade med ekonomiska sanktioner och frysta tillgångar av Väst, vilket har resulterat i att RUB har gjort stora prisrörelser. De internationella faktorerna påverkar priset på RUB mer än någon inhemsk faktor.

Internationella möten: Representanter från Ryssland medverkar i de allra flesta större internationella möten, både för G20 och för BRICS.

Handelsavtal: Ryssland har nära relationer med Kina och är även vänliga med mellanöstern. Gazprom har även gasledningar över halva Europa, så de har många bollar i luften.