Riskerna för Euron och priset på EUR

priset på euro

De senaste siffrorna från USA visar lägre resultat än förväntat. Det samma gäller i Kina. Vi har skrivit förut om den sänkta prognosen för världens ekonomiska utveckling. De två nämna nationerna har ännu inte kommit fram till en lösning på det pågående handelskriget. Båda sidorna tappar mark och det sprider sig ända till Europa och påverkar priset på Euron på ett negativt sätt.

Kan Trump blicka mot europeiska importskatter?

Trots att situationen i världen förändras till det mer negativa så är det intressant att lägga märke till att saker och ting inte är så pass illa ännu. Monetärpolitiken skiljer sig stort mellan amerikanska The Fed och ECB, något som står i favör för Euron. The Fed ska övervaka hellre än att slutföra sitt drag mot att återinföra en mer “normal” policy. I kontrast så har ECB lyckats slutföra det program som har lett till stora investeringar i obligationer. Antalet insättningar är fortfarande för lågt och räntan ligger kvar på noll.priset på euro

Siffror som rapporterades från USA förra veckan var mindre än imponerande. Det har skapat ett lägre behov av att importera européiska gods, så som bilar, något som bidrar till den negativa påverkan för priset på euron. Kinas ekonomi har stagnerat och Storbritannien ser ut att gå mot en förlängd period av Brexit-osäkerheter.

En stagnering av den amerikanska ekonomin skulle också ge incitament för att öka efterfrågan på inhemska gods, något som med stor sannolikhet skulle innebära importskatter för européiska gods.

Vi befinner oss i en period fylld av intressanta händelser. Det ser ut som att USA och Kina gör framsteg i sina förhandlingar och en Trump-vinst gör det mycket möjligt att Vita Huset vänder sina blickar mot EU redan i sommar.

Risker för Euron

Brexit-situationen skapar problem för Tysklands ekonomi och säkerligen också sömnlösa nätter för Kansler Angela Merkel och Bundesbank. Storbritannien importerade tyska fordon till ett värde av 25 miljarder euro under 2017 och om utfallet med Brexit blir en “No Deal” situation så skulle importerna minska dramatiskt när ekonomiska svårigheter slår in.

Ytterligare en risk och kanske ett mer sannolikt fall att USA implementerar importskatter på européiska varor. USA är tysklands största exportmarknad för motorfordon med 26.9 miljarder euro under 2017.

Utöver USA och Storbritannien så är också Kina en stor importör av tyska motorfordon. Eller, “var” åtminstone. Under 2017 importerade Kina tyska fordon till ett värde av 21 miljarder euro. Mängden importer har dock redan minskat p.g.a den stagnerande ekonomin.

Misslyckade förhandlingar mellan USA och Kina, en No Deal Brexit samt amerikanska importskatter på européiska gods skulle vara en enorm smäll för en ekonomi som redan nu har det jobbigt. Tyska Bundesbank är en av de ledande centralbankerna i ESCB, den monetära auktoritéten i eurozonen. Om Tyskland inte längre kan ta hand om en så pass stor andel av ansvaret för att hålla uppe priset på euron, så som de har gjort sedan unionen skapades, och Storbritannien lämnar unionen så lämnas ett enormt ekonomiskt hål.