Venezuelas hyperinflation i proportion

valuta tappar värde vid inflation

Vi har skrivit om situationen i Venezuela förut. Du kanske har läst om det tidigare, att Venezuela är mitt i en hyperinflation som vi sällan har sett. I november 2016 klassades läget som historiskt och lades till i arkiven, men sedan dess har situationen förvärrats ännu mer. Men ser vi till liknande situationer genom historien så ser det inte ut att vara en omöjligt situation.

Tack vare Hanke-Kraus tabellen kan vi hålla koll på statistik för inflation och hyperinflation runt om världen genom tiderna. Och det är precis vad vi gör här.

Vi nämnde Venezuela 2016, och mot slutet av året lades landet till i tabellen. Inflationen nådde 219% per månad och priserna dubblerades var 18e dag. Definitionen av “hyperinflation” lyder: mer än 50% inflation per månad under minst en månads tid, och det finns nästan 60 sådana fall genom historien. Denna artikel går kort igenom de fyra värsta fallen.

De värsta fallen av hyperinflation

De fyra värsta fallen är Ungern 1946, Zimbabwe 2008, f.d. Jugoslavien 1994, och Tyskland 1923:valuta tappar värde vid inflation

I Ungern, 1946, nådde inflationen otroliga 41 900 000 000 000 000% per månad. Det läser 41.9 kvadriljoner procent… den största valören bland landets sedlar var 100 kvintiljoner Pengo. Det andra världskriget var slut och cirka 40% av landets rikedomar och 80% av Budapest var helt förstört.

För att återupprätta någon form av ekonomi implementerade Ungerns regering en skattereform. Det innebar att en ny valuta med guldstandard infördes, Forint. Värdet för 1 Forint var 400 oktiljoner Pengo….

I Zimbabwe, 2008, slog hyperinflationen till efter ett decennium av problem. Slutet av 90-talet såg en tillintetgjord jordbrukssektor och medverkande i kriget i Kongo 1998. För det blev landet sanktionerat av EU och USA 2002, och Robert Mugabes regering kunder inte hantera det. Årtiondet hade sin gång och det blev bara värre och värre, och 2008 nådde inflationen 79 000 000 000% per månad.

Lösningen blev att Zimbabwes riksbank övergav sin valuta och valde USD och ZAR som handelsvaluta.

I det forna Jugoslavien nådde inflationen 313 000 000% under 1994. Unionen splittrades, handelsmarknaden försvann, och okontrollerad handel, korruption, och EU-sanktioner gjorde läget ohållbart.

En svart marknad tog över som handlade med USD och gamla D-Mark (Deutsche Mark), så Milosevic implementerade en ny valuta med guldstandard, nya Dinar.

I Tyskland 1923, efter det första världskriget, nådde inflationen 29 500%. Detta är det kanske mest kända exemplet av hyperinflation, de flesta av oss fick nog läsa om detta i skolans historieböcker där vi även såg bilder. Bilder av barn som leker med stora buntar av sedlar.

Efter att det första världskriget avslutats i november 1918 var Tyskland väldigt djupt skuldsatta, och för att lösa problemet skapade de stora summor pengar. Det ledde ingenstans och pengarna förlorade allt sitt värde. Därför adopterades en ny valuta som var baserad på värdet av landet jordbrukssektor. Resten är, som man säger, historia.

Den dagliga inflationen i Tyskland var 23%, Venezuela är inte där ännu men det är inte långt kvar.