Sydafrikas största skuldförvaltare slutar låna ut pengar till sex statliga bolag

Sydafrikas största privata skuldförvaltare kommer att sluta låna ut pengar till sex av landets största statliga bolag eftersom det är bekymrat över hur de styrs, stridigheter inom regeringen och hot mot finansdepartementets oberoende.

Futuregrowth Asset Management, som har cirka 170 miljarder rand ($11,7 miljarder) i tillgångar, lade planer att låna ut mer än 1,8 miljarder rand till tre statliga bolag på hyllan i tisdags (30 augusti), sa Chief Investment Officer Andrew Canter från Kapstaden på onsdagen (augusti 31), utan att ge mer detaljer.

Fondförvaltaren kommer endast att återuppta att erbjuda lån och fortsätta befintliga skulder när den har fastställt att vad den anser vara korrekt tillsyn och styrning på företagen har återställts.

Företagen är kraftbolaget Eskom Holdings SOC Ltd., operatören för järnvägar och hamnar Transnet SOC Ltd, South African National Roads Agency SOC Ltd, Land Bank of South Africa, the Industrial Development Corp of South Africa och the Development Bank of Southern Afrika. Beslutet kommer inte omedelbart påverka utlåning till regeringen och andra statliga organ såsom vattenstyrelser och kommuner.

‘Konflikt mellan grenarna’

-Vi har observerat de senaste rapporterna som starkt hintar om en konflikt mellan grenarna av Sydafrikas regering, eventuella skyddnätverk och en skenbar utmaning för statskassans självständighet. Påtagliga risker för de statligt ägda enheternas styrning, budgetering och tillståndsprocesser för utgifter eller utlåning måste påverka våra framåtblickande kreditvärderingar. Det är svårt att ta motiverade och försvarbara beslut om att fortsätta att ge statligt ägda bolag ytterligare finansiering med hjälp av kunders pengar, säger Canter.

Randen föll 1,4 procent till 14,7099 per dollar vid 14:49 i Johannesburg på onsdagen den 31 augusti och var på väg mot sin svagaste stängningsnivå sedan den 7 juli, medan avkastningen på regeringens benchmarklån vände en tidigare nedgång för att stiga 2 punkter till 9,01 procent. Avkastningen på Eskoms $1,25 miljarder euroobligationer som väntas i februari 2025 ökade med 28 punkter till 7,15 procent.

» Läs mer om Ava Trade här och lär dig handla med valutor online.