USD info för Fundamental Analys 2018/2019

pris på us dollar

Den amerikanska dollarn har agerat som världens handelsvaluta sedan slutet av det andra världskriget. Den är också kallad världens reservvaluta. Länder har använt USD för internationell handel som Råolja och andra råvaror, och dollarn har även använts för att värdera Guld (även om relationen mellan värdet av guld och dollar inte längre är särskilt stark).

Faktorer som påverkar priset för den Amerikanska Dollarn är både inhemska och från utlandet. Vi gör en kort summering av de viktigaste punkterna.

Inrikes faktorer som påverkar USD

De flesta faktorer som influerar värdet på en valuta hittas innanför landets gränser.pris på us dollar

Inflation: Sedan år 2000 har USA haft en genomsnittlig inflation på 2.3% där vissa år har sett negativ inflation, d.v.s deflation (-0.4% 2009). Inflationen för 2018 är förväntad att hamna på en likvärdig nivå.

Räntesats: Under de senaste 20 åren har USAs centralbank applicerat räntesatser mellan 6% och 0.3%. Mot slutet av 2018 ser vi en räntesats på strax över 2%, vilket är vad landet siktar på.

BNP: USAs BNP har stigit med mellan 600 och 800 miljoner dollar (i runda slängar) per år under de senaste 10 åren. Historiskt sett är det den nivån som gäller, en ökning mellan 2 till 3 procent. För år 2018 ser det ut att fortsätta på samma manér, 2.8%, och närmar sig 20 miljarder dollar.

Statsskuld: Sedan år 2000 tog det fart ordentligt. Då låg statsskulden på cirka 5 miljarder dollar, idag har den stigit till över 21 miljarder dollar och närmar sig 22-miljardersträcket.

Politiska händelser: Detta täcker både möten i senaten, i vita huset, och centralbanken. Alla möten kan potentiellt förändra priset för USD, läs mer om aktuella möten i vår Ekonomiska Kalender.

Arbetslöshet: Under den globala finansiella krisen steg arbetslösheten i USA från 4.7% upp till 10%, men har sedan dess sjunkit stabilt. Idag ligger nivån på 3.9%, vilket är bland de lägre nivåerna i landets historia. Jämförelsevis kan vi använda Tyskland som ligger på dryga 3.5% medan Sverige är uppe i cirka 6%.

Konsumentprisindex, eller KPI: Normalt sett historiskt ligger konsumentprisindex på mellan 2.5 och 3.5 procent. Även i nuläget ligger man precis där. 2018 förutspås hamna på 3%.

Import och Export: Detta kan summeras med en handelsbalans. De senaste 10 åren har USAs handelsbalans pendlat mellan -25 miljarder och -50 miljarder USD. Under 2018 har det varit nere ända vid -55 miljarder, detta mycket för att exporter minskat kraftigt till Kina, Kanada (Kanada skrev under ett nytt NAFTA avtal 1/10-18, priset på CAD. Valutaparet EUR/CAD sjönk från 1.53 till 1.48 red. anm.) , Europa, och OPEC.

Internationella faktorer som påverkar USD

Faktorer utanför USAs gränser gäller agerandet med andra länder. Just nu när Donald Trump är president ser vi hela tiden ganska stora prisrörelser och det finns mycket pengar att tjäna för den som är uppmärksam.

Internationella möten: varje år hålls ett antal stora internationella möten som teoretiskt kan påverka priset på USD och andra valutor. Möten som G20 där statsöverhuvuden möts för att diskutera punkter som påverkar den globala välfärden.

Handelsavtal: Detta har påverkat handelsbalansen som vi beskrev ovanför.